PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA LỘC
Video hướng dẫn Đăng nhập
CÔNG KHAI TRONG NHÀ TRƯỜNG
Năm học :
 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên cuối năm học 2023 – 2024 Nguyễn Mạnh Linh [HyperLink19]
2 Công khai thông tin cơ sở vật chất cuối năm học 2023-2024 Nguyễn Mạnh Linh [HyperLink19]
3 Công khai chất lượng giáo dục tiểu học cuối năm học 2023-2024 Nguyễn Mạnh Linh [HyperLink19]
4 Thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng ở trường Tiểu học Thị trấn Gia Lộc Nguyễn Mạnh Linh [HyperLink19]
5 THÔNG BÁO CÔNG KHAI THU TIỀN HỌC 2 BUỔI/NGÀY HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023-2024 Nguyễn Mạnh Linh [HyperLink19]
6 QĐ công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của trường Tiểu học Thị trấn Gia Lộc Nguyễn Mạnh Linh [HyperLink19]
7 Biên bản niêm yết công khai dự toán nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 Nguyễn Mạnh Linh [HyperLink19]
8 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2023 - 2024 Nguyễn Mạnh Linh [HyperLink19]
9 Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2023-2024 Nguyễn Mạnh Linh [HyperLink19]
10 Cam kết chất lượng giáo dục đầu năm học 2023-2024 Nguyễn Mạnh Linh [HyperLink19]
11 THÔNG BÁO CÔNG KHAI THU TIỀN HỌC 2 BUỔI/ NGÀY HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024 Nguyễn Mạnh Linh [HyperLink19]
12 Trường Tiểu học Thị trấn Gia Lộc thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung ứng hàng hóa, thực phẩm cho bếp ăn bán trú năm học 2023 - 2024. Nguyễn Mạnh Linh [HyperLink19]