PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA LỘC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2024
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai23:08:40
2Khách vãng lai23:07:16
3Khách vãng lai22:53:41
4Khách vãng lai22:37:43
5Khách vãng lai22:10:13
6Khách vãng lai21:57:49
7Khách vãng lai21:46:26
8Khách vãng lai21:33:38
9Khách vãng lai21:09:05
10Khách vãng lai20:44:38
11Khách vãng lai20:27:55
12Khách vãng lai20:06:01
13Khách vãng lai19:50:34
14Khách vãng lai19:28:41
15Khách vãng lai19:28:36
16Khách vãng lai19:17:17
17Khách vãng lai19:14:00
18Khách vãng lai19:07:50
19Khách vãng lai18:48:20
20Khách vãng lai18:43:10
21Khách vãng lai18:18:46
22Khách vãng lai18:18:26
23Khách vãng lai18:18:26
24Khách vãng lai17:57:20
25Khách vãng lai17:56:35
26Khách vãng lai14:30:03
27Khách vãng lai14:30:02
28Khách vãng lai13:44:57
29Khách vãng lai12:45:41
30Khách vãng lai09:11:06
31Khách vãng lai09:11:05
32Khách vãng lai09:04:50
33Khách vãng lai08:34:34
34Khách vãng lai08:30:26
35Khách vãng lai08:30:07
36Khách vãng lai08:29:48
37Khách vãng lai08:28:20
38Khách vãng lai06:36:08
39Khách vãng lai06:14:46
40Khách vãng lai06:13:42
41Khách vãng lai06:07:36
42Khách vãng lai06:04:30
43Khách vãng lai06:04:17
44Khách vãng lai05:16:47
45Khách vãng lai05:16:46
46Khách vãng lai05:13:31
47Khách vãng lai04:59:34
48Khách vãng lai04:15:54
49Khách vãng lai04:05:44
50Khách vãng lai03:57:59
51Khách vãng lai03:38:31
52Khách vãng lai03:38:24
53Khách vãng lai03:38:18
54Khách vãng lai03:16:10
55Khách vãng lai01:18:12
56Khách vãng lai00:59:37
57Khách vãng lai00:51:41
58Khách vãng lai00:51:41
59Khách vãng lai00:41:50
60Khách vãng lai00:41:14
61Khách vãng lai00:11:06
13 7 2024