PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA LỘC
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.02.2020 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130297901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230297501THCS Đoàn Thượng http://gl-thcsdoanthuong.haiduong.edu.vn 108 6,101 4 4 4 16 5 1 6 6,328,784
330297502THCS Đồng Quang http://gl-thcsdongquang.haiduong.edu.vn 76 5,112 5 4 4 4 4 1 36 6,236,173
430297503THCS Đức Xương http://gl-thcsducxuong.haiduong.edu.vn 102 3,706 4 4 4 4 4 2 85 6,089,752
530297504THCS Gia Hoà http://gl-thcsgiahoa.haiduong.edu.vn 65 3,539 9 4 4 5 4 2 9 6,086,407
630297505THCS Gia Tân http://gl-thcsgiatan.haiduong.edu.vn 113 4,128 8 4 4 4 4 3 8 6,127,179
730297506THCS Gia Lương http://gl-thcsgialuong.haiduong.edu.vn 22 3,162 4 4 4 4 4 6 10 5,922,797
830297507THCS Gia Khánh http://gl-thcsgiakhanh.haiduong.edu.vn 86 4,485 5 4 5 4 76 4 55 6,193,811
930297508THCS Gia Xuyên http://gl-thcsgiaxuyen.haiduong.edu.vn 98 5,233 4 4 4 4 4 1 3 6,379,991
1030297509THCS Hoàng Diệu http://gl-thcshoangdieu.haiduong.edu.vn 116 4,363 147 4 13 11 7 2 5 6,391,789
1130297510THCS Hồng Hưng http://gl-thcshonghung.haiduong.edu.vn 149 6,695 25 6 4 7 13 15 69 6,589,483
1230297511THCS Lê Lợi http://gl-thcsleloi.haiduong.edu.vn 106 4,855 6 17 12 7 9 1 19 6,432,004
1330297512THCS Liên Hồng http://gl-thcslienhong.haiduong.edu.vn 68 5,186 39 4 4 4 4 2 3 6,459,842
1430297513THCS Nhật Tân http://gl-thcsnhattan.haiduong.edu.vn 73 3,734 30 4 4 9 4 1 5 5,947,054
1530297514THCS Phạm Trấn http://gl-thcsphamtran.haiduong.edu.vn 102 3,497 9 4 4 7 4 10 66 6,327,233
1630297515THCS Quang Minh http://gl-thcsquangminh.haiduong.edu.vn 102 8,709 18 4 4 4 4 12 71 6,313,344
1730297516THCS Phương Hưng http://gl-thcsphuonghung.haiduong.edu.vn 166 5,690 4 4 4 4 5 2 65 5,962,372
1830297517THCS thị trấn Gia Lộc http://gl-thcsgialoc.haiduong.edu.vn 133 10,606 6 0 6 7 2 21 101 7,320,601
1930297519THCS Tân Tiến http://gl-thcstantien.haiduong.edu.vn 53 3,740 4 4 4 4 4 11 62 5,956,053
2030297520THCS Trùng Khánh http://gl-thcstrungkhanh.haiduong.edu.vn 43 4,164 12 4 67 4 4 13 43 5,863,891
2130297521THCS Toàn Thắng http://gl-thcstoanthang.haiduong.edu.vn 129 4,873 8 4 4 4 4 1 15 6,360,434
2230297523THCS Thống Nhất http://gl-thcsthongnhat.haiduong.edu.vn 75 3,976 4 4 4 4 4 1 3 6,599,235
2330297524THCS Thống Kênh http://gl-thcsthongkenh.haiduong.edu.vn 172 5,743 4 4 0 4 4 3 12 6,251,258
2430297525THCS Yết Kiêu http://gl-thcsyetkieu.haiduong.edu.vn 109 6,194 9 4 4 5 7 1 11 6,450,969
2530297526THCS Lê Thanh Nghị http://gl-thcslethanhnghi.haiduong.edu.vn 224 6,845 23 124 34 4 4 1 9 7,499,686
2630297401TH Đoàn Thượng http://gl-thdoanthuong.haiduong.edu.vn 112 6,663 11 11 7 7 4 5 77 450,132
2730297402TH Đồng Quang http://gl-thdongquang.haiduong.edu.vn 165 5,669 16 11 7 10 30 7 26 435,634
2830297403TH Đức Xương http://gl-thducxuong.haiduong.edu.vn 123 5,082 29 11 7 7 4 3 28 567,264
2930297404TH Gia Hoà http://gl-thgiahoa.haiduong.edu.vn 136 5,278 13 11 2 30 4 3 11 463,283
3030297405TH Gia Tân http://gl-thgiatan.haiduong.edu.vn 203 6,454 11 11 7 7 7 25 52 471,888
3130297406TH Gia Lương http://gl-thgialuong.haiduong.edu.vn 107 3,522 11 11 7 7 4 1 2 528,814
3230297407TH Gia Khánh http://gl-thgiakhanh.haiduong.edu.vn 115 2,473 52 11 7 7 67 3 65 520,603
3330297408TH Gia Xuyên http://gl-thgiaxuyen.haiduong.edu.vn 88 7,194 13 11 7 7 5 1 9 550,604
3430297409TH Hoàng Diệu http://gl-thhoangdieu.haiduong.edu.vn 148 7,775 14 11 7 7 4 3 20 602,340
3530297410TH Hồng Hưng http://gl-thhonghung.haiduong.edu.vn 132 6,618 13 11 7 7 4 1 67 587,514
3630297411TH Lê Lợi http://gl-thleloi.haiduong.edu.vn 95 6,696 14 11 7 7 10 25 113 412,448
3730297412TH Liên Hồng http://gl-thlienhong.haiduong.edu.vn 168 5,727 11 11 7 7 4 2 3 742,340
3830297413TH Nhật Tân http://gl-thnhattan.haiduong.edu.vn 80 5,041 11 11 7 13 11 290 7 404,805
3930297414TH Phạm Trấn http://gl-thphamtran.haiduong.edu.vn 138 4,728 11 11 7 8 8 1 3 483,475
4030297415TH Quang Minh http://gl-thquangminh.haiduong.edu.vn 125 5,563 13 5 8 7 5 6 50 470,732
4130297416TH Phương Hưng http://gl-thphuonghung.haiduong.edu.vn 229 4,844 11 11 7 7 4 2 7 393,118
4230297417TH Gia Lộc http://gl-thgialoc.haiduong.edu.vn 167 13,016 11 11 7 7 4 7 61 854,465
4330297418TH Tân Hưng http://hd-thtanhung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430297419TH Tân Tiến http://gl-thtantien.haiduong.edu.vn 156 3,985 50 0 4 30 10 5 70 385,589
4530297420TH Trùng Khánh http://gl-thtrungkhanh.haiduong.edu.vn 216 4,376 11 36 45 0 13 1 6 443,106
4630297421TH Toàn Thắng http://gl-thtoanthang.haiduong.edu.vn 126 4,848 11 11 7 7 4 1 12 588,011
4730297423TH Thống Nhất http://gl-ththongnhat.haiduong.edu.vn 195 5,541 238 0 2 7 14 3 57 575,220
4830297424TH Thống Kênh http://gl-ththongkenh.haiduong.edu.vn 203 3,544 11 11 7 7 4 2 57 570,163
4930297425TH Yết Kiêu http://gl-thyetkieu.haiduong.edu.vn 129 5,429 46 11 8 7 8 1 4 503,845
5030297301MN Đức Xương http://gl-mnducxuong.haiduong.edu.vn 110 0 19 1 19 0 6 7 62 145,399
5130297302MN Gia Lương http://gl-mngialuong.haiduong.edu.vn 143 0 271 2 52 0 6 2 4 223,921
5230297303MN Gia Xuyên http://gl-mngiaxuyen.haiduong.edu.vn 64 0 41 0 228 0 6 2 4 171,703
5330297304MN Nhật Tân http://gl-mnnhattan.haiduong.edu.vn 99 0 14 13 17 0 6 4 64 138,024
5430297305MN Phạm Trấn http://gl-mnphamtran.haiduong.edu.vn 48 0 39 1 35 0 6 5 67 165,266
5530297306MN Quang Minh http://gl-mnquangminh.haiduong.edu.vn 203 0 82 5 236 0 6 3 3 154,464
5630297307MN Phương Hưng http://gl-mnphuonghung.haiduong.edu.vn 173 0 13 1 1 0 6 13 69 127,341
5730297308MN Gia Lộc http://gl-mngialoc.haiduong.edu.vn 252 0 45 1 124 0 6 3 14 227,973
5830297309MN Trùng Khánh http://gl-mntrungkhanh.haiduong.edu.vn 173 0 18 0 0 0 6 1 3 137,084
5930297310MN Toàn Thắng http://gl-mntoanthang.haiduong.edu.vn 124 0 18 1 1 0 6 6 74 136,982
6030297311MN Thống Nhất http://gl-mnthongnhat.haiduong.edu.vn 217 0 24 1 27 0 6 1 70 191,641
6130297312MN Thống Kênh http://gl-mnthongkenh.haiduong.edu.vn 99 0 64 1 62 0 6 2 8 189,922
6230297313MN Hoa Hồng http://gl-mnhoahong.haiduong.edu.vn 200 0 60 0 3 0 6 3 4 159,212
6330297314MN Đoàn Thượng http://gl-mndoanthuong.haiduong.edu.vn 61 0 29 1 1 0 6 1 2 486,175
6430297315MN Đồng Quang http://gl-mndongquang.haiduong.edu.vn 220 0 74 3 225 7 8 6 7 246,333
6530297316MN Gia Hoà http://gl-mngiahoa.haiduong.edu.vn 92 0 17 1 1 0 6 1 2 151,661
6630297317MN Gia Tân http://gl-mngiatan.haiduong.edu.vn 132 0 132 1 1 0 6 2 70 155,053
6730297318MN Gia Khánh http://gl-mngiakhanh.haiduong.edu.vn 138 0 100 28 84 0 8 9 64 149,655
6830297319MN Hoàng Diệu http://gl-mnhoangdieu.haiduong.edu.vn 181 0 75 1 1 0 22 2 59 154,065
6930297320MN Hồng Hưng http://gl-mnhonghung.haiduong.edu.vn 106 0 25 1 3 0 6 1 36 194,905
7030297321MN Lê Lợi http://gl-mnleloi.haiduong.edu.vn 182 0 153 16 63 0 6 1 2 504,661
7130297322MN Liên Hồng http://gl-mnlienhong.haiduong.edu.vn 70 0 25 1 8 0 6 1 1 167,195
7230297324MN Tân Tiến http://gl-mntantien.haiduong.edu.vn 96 0 43 1 1 0 6 1 6 197,189
7330297326MN Yết Kiêu http://gl-mnyetkieu.haiduong.edu.vn 144 0 18 1 11 0 6 5 51 224,889
7430297327MN Sunshine http://gl-mnsunshine.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 58 173,082
   Tổng số9,179254,4022,4355601,5983515905992,382169,069,330